Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


KARÁCSONY (Szeretet ünnepe) Domján Gábor szerint a szeretet ünnepe jelentése: Karácsony hónapjában annyiszor olvassuk, halljuk a "szeretet ünnepe" kifejezést, hogy könnyen jelentés nélküli közhellyé silányulhat tudatunkban. A karácsony számomra Isten határtalan emberszeretetének jele. Hiszem, hogy egy hatalmas nagy ünnep közeledik. Ennek az igazi nagy ünnepnek az előkészületei kétezer éve felgyorsultak, különleges fordulatot vettek. Ennek emlékünnepe karácsony. Hiszem, hogy mindaz, aki a szeretet művén munkálkodik, az a legfőbb ünnepet, a „lakomát”, „mennyegzőt” – ilyen jelképeket használ a Szentírás az Isten Országára – készíti elő. Gyakran kérdik tőlem, hogy hogyan tudom összeegyeztetni hitemet az Agykontrollal. Válaszom ez: amit nehezen tudnék összeegyeztetni az Istenbe vetett hittel, az éppen egy képességeimet fejlesztő módszer visszautasítása lenne. Vagyis az, ha talentumaimat nem kamatoztatnám, és erről a jó „befektetési” lehetőségről mások előtt is hallgatnék. Ám mivel magam is hasonló neveltetéssel, társadalmi háttérrel rendelkezem, mint a kérdés föltevői, könnyen bele tudom élni magam helyzetükbe, sőt gyakran magam is átérzem, hogy mi kelt bennük visszatetszést. Nézzünk egy példát! Számos olyan magyar embert ismerek, aki gyógyíthatatlannak tartott betegségből gyógyult ki Agykontroll segítségével. Egyikőjük, Sz. Mária, budapesti asszony, aki orvosilag dokumentáltan meggyógyult sclerózis multiplexből, így írta le esetét: „1987 augusztusában betegedtem meg. 1989-ig többször voltam kórházban. 1989 januárjában jöttem ki. Leszázalékoltak. Még ’89 folyamán megvettem az Agykontroll című könyvet. Onnan kezdve az a Bibliám. .... Az orvos azt mondta, 2 év múlva tolókocsiban leszek. Most 1997-et írunk. Az Agykontroll könyv segített abban, hogy gyógyszermentesen vagyok egészséges és tünetmentes.” A „Biblia” szót szándékosan emelem ki. Első hallásra bizonyos fokig engem is sokkol. Az Agykontroll könyv helyettesítené a világon legfontosabbat. Isten jóhírét, a Bibliát? Nem! Erről szó sincs! Az, hogy valamit szó szerint, vagy erőteljes szimbólumként értünk, elvárásainktól, előítéleteinktől, sokszor megalapozatlan előítéleteinktől függ. Bevallom, rosszul esik, amikor különféle vallásos körök részéről éri támadás az Agykontrollt, mert az előítéletek eloszlatása igen egyszerű lehetne: pusztán csak a tények objektív megismerésére, a módszert hatékonnyá tevő okok megértésére lenne szükség. Az ismerethiányból, félreértésből eredő méltatlan támadásokat nem Agykontroll-oktatóként sérelmezem. Magyarán: nem a kenyeremet féltem. Én magam vallásos, istenhívő – történetesen keresztény – családban felnőve, megfelelő életkorban úgy döntöttem racionális és érzelmi okokból egyaránt, hogy Isten ismeretére és szeretetére törekszem, ami hitem szerint az Ő emberszeretetének megismertetésével is azonos. Ebbe szerintem hasznos dolgok tanítása nagyon is beleértődik. Egyszóval „keresztényként” bánt az Istenhívő, vallásos, többnyire keresztény-keresztyén körökből érkező támadás. Már csak azért is hadd próbálom oszlatni a félreértés homályát, mert azt is gyakran látom, hogy különféle hatásokra olykor Agykontrollt végzett vallásos emberek is elbizonytalanodnak: – vajon nem keveredtek-e valami Istentelen dologba? A fenti levélben a „Biblia” szó bizony csábít a gyors ítélkezésre: – „Az Agykontroll valláspótlék, és fanatizmusra nevel.” Egyáltalán nem erről van itt szó. Ha valakiről orvosok jelentik ki – s ez igen erős lelki hatás! –, hogy legjobb tudásuk szerint gyógyíthatatlan betegségben szenved, csak akkor lehet reménye mégis a gyógyulásra, ha ő maga teljes lélekkel hisz abban, tehát, ha a vágy, a gyógyulás lehetőségébe vetett hit teljesen betölti. „Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa” – mondja Jézus. A lelki szegénység nem hülyeség. Sőt! A lélekben gazdagoknak millió érdekes, színes kincsecskéjük, ügyük van. Elengedhetetlenül fontos, ha élet-halál kérdéséről van szó, hogy a fölösleges mütyűröktől megszabaduljunk, lélekben szegényekké, „egy ügyűekké” váljunk. Ezt fejezi ki a fenti levelében az, hogy „onnantól kezdve az Agykontroll ... a Bibliám”, magyarán: A könyvem (a „biblia” szó könyveket jelent). Egyáltalán nem szükségszerű, hogy ez a hozzáállás valláspótlék legyen. Fanatizmusról meg legkevésbé sem beszélnék. Az lett volna fanatizmus, ha az orvosi kezelésnek hátat fordít társunk, mondván, hogy ő az Agykontrollal mindenhatóvá vált. Ismerve az esetet, tudom, hogy nem ez történt! Az Agykontrollos könyvekben s tanfolyamainkon is rengetegszer hangsúlyozzuk: mindig orvossal együttműködve használjuk a mentális technikákat. Ilyenkor azt is hozzáteszem, érdemes tágan értelmezni az orvos fogalmát. Nem csak a testnek van orvosa, de a léleknek is. Ilyen a pszichológus, a pszichiáter, a lelkész is, ha tetszik. s mindenek előtt a társ, a másik ember, nevezzük akár férjnek, feleségnek, barátnak, vagy felebarátnak. Sajnos meg kell mondanom egyenesen, hogy ha kevesen is, de mint mindennek a világon, az Agykontrollnak is vannak fanatikusai. Csak oktatással – továbbképzéssel, cikkekkel, személyes példával – segíthetünk nekik fejlődésükben. Ha kérhetem, ne egy-két még fanyar gyümölcs íze alapján minősítsük a bőséges és édes termést. És bár sajnálom, de egyenesen meg kell azt is mondanom, fanatikusnak, méghozzá arrogánsan fanatikusnak tartom azokat a lelki vezetőket, akik bár évek óta föl van kínálva nekik a lehetőség, hogy tanfolyamainkon ingyen részt véve személyesen ismerhessék meg a módszert, ezzel nem élnek, ám mégis makacsul elriasztják híveiket egy önsegítő módszer megismerésétől. (Hála Istennek, ritka kivétel az ilyen pap, lelkész.) Világnézettől, vallástól független önsegítő módszer ugyanis az Agykontroll. Lényeges elemei: a stressz hatékony kezelésének elsajátítása, életvitelünk pozitív irányú megváltoztatása és háttérbe szorult tehetségeink – pl. érzelmi intelligencia, memória, képzelet, intuíció, kreativitás – fejlesztése. Mindezek célja pedig az, hogy jobb probléma-megoldókká váljunk, s ez óhatatlanul túlmutat a szűken vett „önsegítésen”, a sikert önző módon értelmező, mindent magamnak megkaparintani akaró karrierizmuson. A tanfolyam végén olyan tapasztalás ér minket, amely révén bizonyossággá válik az emberi összetartozás, ahol indíttatást kaphatunk arra, hogy saját sikerességünket környezetünk sikereivel, boldogságával mérjük, s azt azon keresztül igyekezzünk megvalósítani. Ha egyre többen éreznék ezt át, következésképpen egyre többen gondolkodnának így, talán nem csak karácsony táján, és nem csak beszélnénk a szeretet ünnepéről. Domján Gábor * * * Akik igazán szeretik egymást, azok egész életükön át folyamatosan felfedezik egymást. (H. G. Wells) * * * Ha vigasztalni akarsz, szíveddel vigasztalj, ne a Bibliával, mert a Biblia itt van az én kezemben is. (Szólásmondás) * * * A terhet annak kell vinnie, aki tudja, hogy a terhet vinni kell. (Szólásmondás) * * * Olyannak kell látnunk az embereket, amilyenek valójában, de azzal az elgondolással, milyenek is lehetnének… Ez már az Isten tekintete. (Gilbert Gesbron) * * * Aki felebarátját nem találja meg, elveszíti önmagát. (Karl Rahner) * * * A tökéletes szeretet nem ismer félelmet, mivel mindenét odaajándékozta, semmije sem maradt, amit elveszthetne. (Thomas Merton) * * * A magányosság miatt félünk. Ha együtt vagyunk, lesz bátorságunk, hogy megértsük és megbocsássuk magunknak és egymásnak a hibáinkat. Csak a sorrendre kell vigyáznunk. (Ingmar Bergman) * * * Az emberek szeretetkapcsolatában minden tévedés és szenvedés onnan származik, hogy szüntelenül azt gondolják: a szeretnek valami köze van a birtokláshoz. A szeretet kizárólag lét. (Hans Müller-Eckhard) * * * Valakit szeretni azt jelenti: egy mások számára láthatatlan csodát látni. (François Mauriac) * * * A szeretet megosztásának nincs határa, ezért az igazi szeretetből fakadó boldogság is határtalan. (Thomas Merton) * * * Az igazi szeretet próbája egyedül az, hogy nem fél a másik ember szeretetétől, hogy elegendő benne a szelídség, a türelem és az alázat ahhoz, hogy elfogadja azt. (Pilinszky János) * * * Szeress, és tégy, amit akarsz! (Szent Ágoston) * * * Ha úgy vesszük az embereket, amilyenek, akkor rosszabbá tesszük őket. Ha úgy kezeljük őket, mintha azok lennének, amiknek kellene lenniük, akkor segítjük őket azzá válni, amivé válni képesek. (Johann Wolfgang Goethe) * * * Mert képesek vagyunk a szeretetre – lényünk Isten képét és hasonlatosságát hordozza magában. (Georges Bernanos) * * * Arra születtünk, hogy őszintén és szabadon szeressünk: tehát valami olyat kell adnom a másiknak, ami az én igazi valómhoz tartozik. (Thomas Merton) * * * Mindaddig, amíg nem érzünk rokonszenvet és szeretetet minden élőlénytársunk iránt, nem mondhatjuk, hogy megértettük az erkölcs törvényét. (Gandhi) * * * Nem tudod, milyen nehéz az a teher, amelyet nem te cipelsz. (Afrikai mondás) * * * Nem parancsol az Írás mást, mint szeretetet. Nem is kárhoztat mást, mint gyűlölséget. (Szent Ágoston) * * * A szeretet útján válik a hit keresztényivé. Szeretet nélkül olyan, mint az ördög hite. (Szent Ágoston) * * * Biztos vagyok abban, hogy sem térbeli távolság, sem halál vagy távollét szét nem választhatja azokat, akiket egy lélek éltet, egy szeretet fűz össze. (Szent Bernát) * * * Mert hisz mi volna halhatatlan bennünk, ha nem azon része lelkünknek, amely szeretett? (Eötvös József) * * * Ha valaki a megbocsáthatatlant is kész megbocsátani: akkor van legközelebb az isteni szeretethez. (Gertrud von le Fort) * * * Néha olyannyira szeretnénk angyalokká válni, hogy elfelejtünk emberekként viselkedni. (Szalézi Szent Ferenc) * * * Felebarátunkat szeretni annyit jelent, mint Isten képmását szeretni. (Nikolaus von Kues) * * * Ahhoz, hogy a homokban gyémántot keressenek vagy a tengerben gyöngyöt, ahhoz van türelme az embernek, de hogy az emberben az Úristen különös és becses ajándékait keressék, nehogy elvesszenek, az eszükbe se jut. (Karel Čapek) * * * Valamely embert szeretni ezt jelenti: úgy látni őt, ahogy Isten elgondolta. (Dosztojevszkij) * * * Nehéz elhinnünk, hogy a Szeretet erősebb, mint hibáink. (Michel Quoist) * * * Szeressük embertársunkat: vagy azért, mert jó, vagy azért, hogy jó legyen. (Szent Ágoston) * * * A szeretet azokat a könnyeket is meglátja, amelyeket nem sírtak el, és azokat a kéréseket is meghallja, amelyeket nem mertek kimondani. (Szent-Gály Kata) * * * Ha beláthatnánk ellenségeink lelkébe, annyi szomorúságot és szenvedést találnánk, hogy megenyhülnénk irányukban. (H. W. Longfellow) * * * Elég baj az embernek, ha nem szeretik eléggé. De még annál is sokkal nagyobb baj, ha nincs, aki szeresse. (Rónay György) * * * Azt a szót, amely rajtad segíthet, te nem mondhatod ki saját magad számára. (Abesszin közmondás) ------------------------------------------------------------ Egy kis segítség, hogy hogyan éljük túl a hétfői locsolkodást:D A legtöbb nő a szíve mélyén rettegve várja a húsvét hétfőt. A locsolkodás miatt persze, amikor a nyakába zúdul tengernyi parfüm, puszta szeretetből és figyelmességből. Elhárítani a sértődés veszélye nélkül nem lehet. Pedig van menekvés! A legkézenfekvőbb és legbiztonságosabb megoldás húsvét táján, ha családunk férfitagjainak magunk adjuk a kezébe a locsolkodásra szánt kölnit. Ennek számos előnyét tapasztalhatjuk meg. 1. A férj/papa/fiú rendkívül hálás lesz, hogy nem neki kell locsolkodásra alkalmas kölnit keresgélnie. 2. Garantáltan azt a kölnit loccsantják a nyakunkba vagy a hajunkra, amit szeretünk. 3. Jó hírét keltik a családnak a fiúk, ha igényesen választott illatot használnak. Ha pedig elég talpraesettek és meggyőzőek vagyunk, elérhetjük, hogy a vágyott illatot megkapjuk húsvéti ajándék gyanánt, majd megengedjük, hogy meglocsoljanak vele… -------------------------------------------------------------
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

...

(Dezi., 2008.07.14 10:20)

ja

Ünnepek

(valaki egy imeretlen., 2008.04.13 12:35)

Jaj ez annyira jó! ÉS meseszép..

válasz

(Dezi., 2008.03.24 10:34)

nah igen az:P

Ünnepek

(Zsaniii, 2008.03.23 18:26)

jaj, ez a locsolási technika nagyon kemény..:D:D xD